[Compositions for Zephyros]

Mika ( The songs of Love and Death on poems by Saphoo) / Ken Ito / 22th Nov.1993 / kawaguchi Lilia Hall(Saitama)

Festina Lente(Duo version) / Ken Ito /15th May 1994 / FM-Tokyo hall(Tokyo)

Festina Lente(Concerto version) / Ken Ito /16th Sep. 1994 / Orchard hall(Tokyo)

Echoes of Peshawal / Masami Noda / 23th Dec.1994 / Fukushima kumin center(Osaka)

Quid sum Miser/ Toshio Nakagawa / 26th Oct.1995 / Hoku-topia Tsutsuji hall(Tokyo)

Genji Monogatari / Yoritune Matsudaira / 28th Oct.1995 / Takefu bunka kaikan(Fukui)

Poliprosopos III / Motoharu Kawashima / 21th Dec.1995 / Hoku-topia Tsutsuji hall(Tokyo)

Monody / Takeshi tsuchiya /21th Dec.1995 / Hoku-topia Tsutsuji hall(Tokyo)

Etude / Toshio Nakagawa / 5th Jan.1996 / Tokyo bunka kaikan recital Hall

Kagami / Shigenobu Nakamura / 5th Jan.1996 / Tokyo bunka kaikan recital Hall(Tokyo)

INCARNATION V / Jun Yamaguchi / 15th Oct.1996 / Filia Hall(Kanagawa)

Interlude for Requiem / Yoriaki Matsudaira / 6th Dec.1996 / kawaguchi Lilia Hall(Saitama)

Complession Potenziata / Noriko Hisada / 6th Dec.1996 / kawaguchi Lilia Hall(Saitama)

Poliprosopos II / Motoharu Kawashima / 27th Apr. 1997 / kawaguchi Lilia Hall(Saitama)

eco lontanissima V / Yoshifumi Tanaka / 10th May 1997 / Hoku-topia Tsutsuji hall(Tokyo)

Nach allen Seiten F liegen..... / Kiyonori Sokabe / 10th May 1997 / Hoku-topia Tsutsuji hall(Tokyo)

Von den vergessenen Zeiten / Takashi Matsuoka / 17th Jan.1998 / Kyodo bunka hall(Tokushima)

Fanfare Strieˇ / Toshio nakagawa / 3rd Aug.1998 / Mito Geijutukan(Ibaraki)

Duo Duet / Takuro Shibayama / 4th Jun. 1999 / Musashino shimin bunka kaikan(Tokyo)

Variation with 2 interlude and Finale / Motoharu Kawashima / 4th Jun. 1999 / Musashino shimin bunka kaikan(Tokyo)

Duo Duet(solo version) / Takuro Shibayama / 26th Sep.1999 / WINDS GALLARY(Kichijoji-Tokyo)

A study of Resonance / Takeshi tsuchiya / 26th Sep.1999 / WINDS GALLARY(Kichijoji-Tokyo)

Tensui / Michio Matsuoka / 20th Feb.2000 / Tokushima Modern art Museum(Tokushima)

Mega-phone-M / Masahiro Miwa / 14th Jul.2000 / Rotterdam art festival[just about now](Rotterdam)

Temps tressˇ II for Zephyros and Computer (2001) / Suguru Goto/10th Feb.2001

West slide story / Motoharu kawashima / 25th March 2001


arrange